VIDEO

All videos can be viewed on the youtube.com channel

 Vasily Filimonov - Elvīra - Lai gadi traucās


 Vasily Filimonov - Greetings to the 70th anniversary of Larisa Filimonova

Vasily Filimonov - Heaven and Earth Ruler of Christ, 1992


Vasily Filimonov - Sermon on the vine


Vasily Filimonov - The Proclamator of the New Testament


Vasily Filimonov - Sermon on Healing at the Bible School "The World of Christ"


Evangelism in Police dep. Part 1

Evangelism in Police dep. Part 2

Evangelism in Police dep. Part 3

 1 выпуск Библейской школы "Христос миру" 1992 год / 1. Bībeles skolas "Kristus pasaulei" izlaidums 1992. gads

"Миссия NEW LIFE" / "NEW LIFE misija" 1994. gads

Проповедь "Ответ от Бога" / Sprediķis "Dieva atbilde"

Проповедь "Царство Божье" / Sprediķis "Debesu Vasltība"

Детский центр 1994 год / Bērnu centrs 1994. gads

"Вера" / "Ticība"

"Богослужение в школе" /  "Dievkalpojums skolā"

"Будьте Сильны" / "Esiet stipri"

"Дух Святой" / "Svētais Gars"

"Проповедуйте Евангелие" /

"Pasludiniet Evaņģēliju"

"Миссия в Финляндии" /  "Misija Somijā"

"Вы храм Бога живого" / "Jūs esat dzīvā Dieva nams"

"Великая сила Божья" /

"Lielais Dieva spēks"

"На камне строю Я церковь Свою" / "Es Gribu celt Savu draudzi"

Проповедь "Соль Земли" / "Zemes Sāls"

"Свет" 1997 год /

"GAISMA" 1997. gada

Документальный фильм "BEPA" / Dokumentālā filma "Ticība"