Mācītājs Vasīlijs Fiļimonovs

Mācītāja Vasīlija Fiļimonova mājas lapa


Ticības dāvana, Dziedināšanas dāvana, Brīnumu darīšanas dāvana, Mēļu tulkošanas dāvana, Vīziju redzēšanas dāvana, Sapņu tulkošanas dāvana, Gudrības un atziņas runu /1. Korintiešiem 12:8/ un Garu pazīšanas dāvana

20. gadsimta sludinātājs Vasilijs Fiļimonovs

Leģendāra persona, apbrīnojams kalpotājs, kurš ietekmējis tūkstošiem cilvēku dzīves bijušajā Padomju Savienībā. PSRS viņš nodibināja vienu no pirmajām atvērtajām Bībeles skolām un pirmo Kristīgo televīziju.

Lasīt vairāk

Mācītāja raksti

Pirmā kristīgā avīze “1. sanāksme ETK”

Citi Mācītāja raksti