PHOTO GALLERY

HOUSEHOLD

Youth

Vasīlija Filimonova jaunība

Family

Vasilija Filomonova kāzas

A Welcoming House

Viesmīlīgā māja

Friends

Vasīlija Filomonova draugi

MISSION

Mission

Vasīlija Filimonova misija

Congregation "The Living Water Source"

Draudze “Dzīva Ūdens Avots”

Children's Rehabilitation Center

Bērnu rehabilitācijas centrs

TRAVELS

Travels

Vasīlija Filimonova ceļojumi

USA

Vasīlijs Filimonovs Amerikā